การเสนอรายชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2568-2569

ขั้นตอนการเสนอชื่อ

 1. Singin เข้าสู่ระบบ
 2. - ดำเนินการเข้าระบบเพื่อเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยการเลือกเมนูด้านบนขวาของหน้าจอ เลือกเมนู Signin หรือ กด Link นี้เพื่อ Signin เข้าสู่ระบบเลือกตั้ง

  - ดำเนินการ Signin เข้าระบบด้วย รหัสสมาชิก และรหัสผ่านของท่านสมาชิก

 3. เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย
 4. - เลือกเมนู MemberShips และเลือกเมนูย่อย เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม 5. เข้าสู่หน้าเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2568-2569
 6. - หน้าจอจะแสดงรหัสสมาชิก และชื่อของสมาชิกที่ได้ดำเนินการ Singin เข้ามา

  - ดำเนินการเสนอชื่อโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  - สมาชิก 1 คน มีสิทธิ เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  - เมื่อเลือกแล้ว ให้ดำเนินการกดปุ่มยื่นยันการเสนอชื่อ "บันทึกข้อมูลเพื่อยื่นเสนอชื่อสรรหาผู้รั้ง"  - ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อมูล และส่ง email ไปยังบัญชี email ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางสมาคมฯ ว่าท่านได้มีการเข้ามาเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ