ประกาศ : การเสนอรายชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2564-2565

เข้าสู่ระบบเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2564-2565

Download

จดหมายแจ้งการเลือกตั้งผู้รั้งฯ

ประกาศวิธีการเลือกตั้งผู้รั้งฯ